slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nachádzate sa tu

Obyvateľstvo

V obci Nadlice k 31. 12. 2005 žilo 632 obyvateľov, z toho 317 mužov a 315 žien. Z hľadiska demografického rozdelenia je v predproduktívnom veku 15,03 % obyvateľov, v produktívnom veku 62,66 % a v poproduktívnom veku 22,31 % obyvateľov. Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 114.
Pomer zastúpenia obyvateľov v predproduktívnom a v poproduktívnom veku nie je veľmi priaznivý, obec má demograficky degresívny vývoj, čo korešponduje s celoslovenským priemerom.
Ak porovnáme percentuálne zastúpenie mužov a žien na základe demografickej štruktúry, je evidentné, že rozdiel medzi mužmi a ženami v poproduktívnom veku je výrazný v prospech žien. Naopak v predproduktívnom a produktívnom veku majú vyššie zastúpenie muži