slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nachádzate sa tu

Faktúry

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Faktúry 6154/14 - 6231/14

2013

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Faktúra
6099/13 Mesto Parizánske náklady za stavebnú činnosť 200,14€
6098/13 Miestne kultúrne stredisko Sv.Martina Terchová ťažká muzika a Trio z chotára 640,00€
6097/13 iToilets, s.r.o. prenájom mobilných kabín 164,40€
6096/13 Neumahr Tlačiareň, s.r.o. tlač 396,00€
6095/13 Grand - MS, s.r.o. toner 47,40€
6094/13 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vytýčenie vodovodného potrubia 41,64€
6093/13 ZSE Energia, a.s.
36,89€
6092/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 67,60€
6091/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 16,63€
6090/13 Ing. Pavol Kováč, SONNEX - TREND SPORT reklamný banner 108,00€
6089/13 ZSE Energia, a.s. energia 1622,08€
6088/13 ZSE Energia, a.s. energia 409,41€
6087/13 ZSE Energia, a.s. energia 656,85€
6086/13 ZSE Energia, a.s. energia 77,35€
6085/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 367,37€
6084/13 EKO Hunka, s.r.o. odvoz odpadu 300,00€
6083/13 INMAT - Jozef Hanuš materiál 53,89€
6082/13 SAD Prievidza, s.r.o. doprava 154,20€
6081/13 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62€
6080/13 Betonárka Nadlice, s.r.o. stavebný materiál 2498,20€
6079/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 54,49 €
6078/13 Vlastimil Šiška - Lestech krovinorez 858,59 €
6077/13 Autodoprava - Káčer Ján doprava 369,00 €
6076/13 Ferex, s.r.o. kontajnery 369,00 €
6075/13 Manage Partners, s.r.o. obrazy A6 100,00 €
6074/13 ELMIKO - Michal Kovačovic ozvučovacia súprava 157,20 €
6073/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 68,80 €
6072/13 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 60,95 €
6071/13 Ing. Jozef Adamkovič audit 400,00 €
6070/13 Vydavateľstvo Tempo, s.r.o. kalendáre 6,00 €
6069/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 15,59 €
6068/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 495,17 €
6067/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 56,06 €
6066/13 EKO Hunka, s.r.o. odvoz odpadu 450,00 €
6065/13 Slovgram autorská odmena 33,50 €
6064/13 Marián Ševčík skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 498,00 €
6063/13 Ladislav Paulen - Panda hutný a stavebný materiál  €
6062/13 IVES Košice služby STP APV 83,65 €
6061/13 Mgr. Marek Andrejovský - Grand toner 17,00 €
6060/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 64,99 €
6059/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 658,36 €
6058/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 19,68 €
6057/13 Betonárka Nadlice, s.r.o. stavebný materiál 49,96 €
6056/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 54,13 €
6055/13 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 171,41 €
6054/13 Grand-MS, s.r.o. toner 25,09 €
6053/13 Mesto Partizánske stavebná činnosť 139,41 €
6052/13 Remek, s.r.o. používanie SW 277,20 €
6051/13 EKO Hunka, s.r.o. odvoz odpadu 590,40 €
6050/13 EKO Hunka, s.r.o kontajner 29,59 €
6049/13 WebHouse, s.r.o. webhosting 49,10 €
6048/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 64,99 €
6047/13 Slovak Telekom telekomunikačné služby 14,96 €
6046/13 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62 €
6045/13 Betonárka Nadlice, s.r.o. materiál 79,15 €
6044/13 ZSE Energia, a.s. energie 77,85 €
6043/13 ZSE Energie, a.s. energie 656,85 €
6042/13 ZSE Energia, a.s. energie 1622,08 €
6041/13 CBS Vydavateľstvo, s.r.o. aerofoto 119,00 €
6040/13 Aquatec VFL, s.r.o.. dúchadlo 172,20 €
6039/13 Ing. Martin Streďanský úprava zástavok a priechodov 450,00 €
6038/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 626,33 €
6037/13 Eko Hunka, s.r.o. odvoz odpadu 590,40 €
6036/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 54,67 €
6035/13 3WSlovakia, s.r.o. licencia 75,29 €
6034/13 Jozef Smrhola - Olymp vlajka 22,40 €
6033/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné službWy 64,99 €
6032/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 570,81 €
6031/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 16,69 €
6030/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 54,13 €
6029/13 Eko Hunka, s.r.o. odvoz odpadu 442,80 €
6028/13 Eko Hunka, s.r.o. odhŕňanie snehu 33,60 €
6027/13 WebHouse s.r.o. webhosting 14,75 €
6026/13 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 1040,20 €
6025/13 Ing. Zsolt Marczibal tlačivá 74,28 €
6024/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 71,10 €
6023/13 Kováčik, s.r.o. oprava a kontrola hasiacích prístrojov 94,48 €
6022/13 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja prenájom 49,79 €
6021/13 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 16,27 €
6020/13 Nepa Slovakia, s.r.o. toner 86,33 €
6019/13 Elmiko - Michal Kavočic reproduktor 244,80 €
6018/13 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 703,82 €
6017/13 SOZA hudba - rozhlas 14,28 €
6016/13 EKO HUNKA, s.r.o. smetné nádoby 720,00 €
6015/13 EKO HUNKA, s.r.o. posyp a odhŕňanie 276,00 €
6014/13 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 57,79 €
6013/13 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum manuál 6,60 €
6012/13 Drogéria - Zm. tovar - Marta Bezáková čistiace prostriedky 105,85 €
6011/13 Mesto Partizánske stavebná činnosť 233,94 €
6010/13 ZSE Enegia, a.s. energie 77,35 €
6009/13 ZSE Energia, a.s. energie 105,93 €
6008/13 ZSE Energia, a.s. energie 656,85 €
6007/13 ZSE Energia, a.s. energie 409,51 €
6006/13 ZSE Energia, a.s. energie 1516,15 €
6005/13 Palimpex, s.r.o. uhlie 1317,43 €
6004/13 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 64,99 €
6003/13 Mgr.Marek Andrejovský - Grand toner 34,00 €
6002/13 SOMI Trenčín, s.r.o. ročná podpora 90,00 €
6001/13 Inprost, s.r.o. noviny 52,00 €

2012

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Faktúra
6156/12 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za ročné vedenie účtu CP 39,96 €
6155/12 ZSE Energia, a.s. nedoplatok 430,60 €
6154/12 ZSE Energia, a.s. nedoplatok 34,15 €
6153/12 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62 €
6152/12 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 14,39 €
6151/12 EKO HUNKA, s.r.o. nakládka, vykládka kontajnera 53,59 €
6150/12 EKO HUNKA, s.r.o. zimný posyp 48,00 €
6149/12 EKO HUNKA, s.r.o. smetné nádoby 590,40 €
6148/12 Borina Ekos, s.r.o. zneškodnenie odpadu 568,19 €
6147/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 114,84 €
6146/12 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 63,12 €
6145/12 Znak spol, s.r.o. značky 331,20 €
6144/12 Ferex, s.r.o. smetné nádoby 201,24 €
6143/12 Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby 73,31 €
6142/12 Recos, s.r.o. materiál 12,42 €
6141/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 15,14 €
6140/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu 590,56 €
6139/12 Betonárka Nadlice, s.r.o. materiál 115,34 €
6138/12 Slovenská pošta a.s. predplatné 17,80 €
6137/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 66,13 €
6136/12 EKO HUNKA, s.r.o. stroj JCB 72,00 €
6135/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 600,00 €
6134/12 Palimpex, s.r.o. uhlie 1287,43 €
6133/12 Vydavateľstvo Tempo, s.r.o. stolné kalendáre 300,00 €
6132/12 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 420,04 €
6131/12 Vydavateľstvo Tempo, s.r.o Tempo predplatné 22,50 €
6130/12 IURA Edition, s.r.o. predplatné mesačníka 64,66 €
6129/12 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 64,54 €
6128/12 Tina plus, s.r.o. salónky 237,60 €
6127/12 Znak, s.r.o. materiál 424,38 €
6126/12 Jozef Shrmola - Olymp vlajky 100,00 €
6125/12 Milan Zuberec odborná prehliadka kotolne 307,20 €
6124/12 Znak, s.r.o. materiál 300,00 €
6123/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 19,86 €
6122/12 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62 €
6121/12 EKO HUNKA, s.r.o. kontajner 31,99 €
6120/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 756,00 €
6119/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu 783,94 €
6118/12 WebHouse,s.r.o. webhosting 19,92 €
6117/12 WebHouse, s.r.o. webhosting 51,70 €
6116/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 52,57 €
6115/12 Mesto Partizánske stavebná činnosť 179,10 €
6114/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 179,23 €
6113/12 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62 €
6112/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 20,93 €
6111/12 Rudolf Pastva vložkovanie komína OcU 1341,06 €
6110/12 Rudolf Pastva vložkovanie komína MŠ 980,39 €
6109/12 BORINA EKOS s.r.o. zneškodnenie odpadu 345,02 €
6108/12 Poradca s.r.o. predplatné Poradca 2013 24,40 €
6107/12 Aitec s.r.o. 33,00 €
6106/12 CBS spol. s.r.o. prezentácia 137,11 €
6105/12 Orange Slovensko a.s. 62,44 €
6104/12 Grand-MS s.r.o. renovácia tonerovej kazety 17,99 €
6103/12 Aquatec VFL, s.r.o. dúchadlo 178,80 €
6102/12 EKO HUNKA s.r.o. odvoz odpadu 302,40 €
6101/12 ZSE Energia a.s. elektrika 986,43 €
6100/12 ZSE Energia a.s. elektrika 149,24 €
6099/12 ZSE Energia a.s. elektrika 1441,07 €
6098/12 Betonárka Nadlice spol. s.r.o. materiál 504,35 €
6097/12 Betonárka Nadlice spol. s.r.o. materiál 89,62 €
6096/12 Slovak Telekom a.s. telefón + internet 34,88 €
6095/12 Orange Slovensko a.s. telefón 62,44 €
6094/12 Betonárka Nadlice spol. s.r.o. materiál 173,80 €
6093/12 FEREX s.r.o. kontajnery 369,00 €
6092/12 Recos s.r.o. materiál 443,23 €
6091/12 BORINA EKOS s.r.o. zneškodnenie odpadu 391,97 €
6090/12 Abiset s.r.o. iKelp 35,82 €
6089/12 EKO HUNKA s.r.o. odpad 302,40 €
6088/12 EKO HUNKA s.r.o. odpad 31,99 €
6087/12 Slovak Telekom a.s. telefón + internet 73,10 €
6086/12 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 14,39 €
6085/12 Seneca comp. omaľovánky 29,70 €
6084/12 LE CHEQUE DEJEUNER stravné lístky 836,00 €
6083/12 Orange Slovensko a.s. telefón 62,44 €
6082/12 Jozef Mihalovič DDD kúzelnícke predstavenie 100,00 €
6081/12 Slovak Telekom,a.s. telekomunikačné služby 14,39 €
6080/12 Betonárka Nadlice,s.r.o. stavebný materiál 172,62 €
6079/12 BORINA EKOS,s.r.o. zneškodnenie odpadu 379,67 €
6078/12 EKO HUNKA,s.r.o. odpad 300,00 €
6077/12 Slovak Telekom, a.s. telefón + internet 75,08 €
6076/12 Mesto Partizánske stavebná činnosť 189,79 €
6075/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 236,04 €
6074/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,44 €
6073/12 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 19,04 €
6072/12 EKO HUNKA, s.r.o. odpad 31,99 €
6071/12 EKO HUNKA, s.r.o. odpad 302,40 €
6070/12 Slovak Telekom, a.s. telefón + internet 70,62 €
6069/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 1441,07 €
6068/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 804,33 €
6067/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 646,79 €
6066/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 149,24 €
6065/12 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja práce 877,87 €
6064/12 Pavol Blaška BOZP a OPP 89,62 €
6063/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu/td> 425,13 €
6062/12 Ing. Jozef Adamkovič audit 350,00 €
6061/12 SAD Prievidza, a.s. 143,88 €
6060/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,44 €
6059/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu 457,54 €
6058/12 T-com telefón + internet 16,62 €
6057/12 Betonárka Nadlice, s.r.o. stavebný materiál 320,11 €
6056/12 Mgr. Marek Andrejovský - Grand renovácia tonerovej kazety 34,00 €
6055/12 T-com telefón + internet 73,40 €
6054/12 EKO HUNKA, s.r.o. smeti 453,60 €
6053/12 PEHA - Peter Halada reproduktor 308,88 €
6052/12 T-com telefón 15,68 €
6051/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 148,94 €
6050/12 Columbus Slovakia, s.r.o. školské potreby 29,16 €
6049/12 Richard Šrobár - Littera 52,50 €
6048/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 63,07 €
6047/12 T-com telefón + internet 64,37 €
6046/12 Remek, s.r.o. ročná licencia na softvér 211,12 €
6045/12 BORINA EKOS,s.r.o. zneškodnenie odpadu 500,39 €
6044/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 604,80 €
6043/12 Mesto Partizánske stavebná činnosť 167,04 €
6042/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,44 €
6041/12 EKO HUNKA, s.r.o. kontajner 27,19 €
6040/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 604,80 €
6039/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenieodpadu 677,38 €
6038/12 3WSlovakia, s.r.o. softvérová licencia 75,29 €
6037/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 149,24 €
6036/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 1441,07 €
6035/12 ZSE Energia, a.s. elektrina 804,33 €
6034/12 T-com telefón + internet 59,83 €
6033/12 T-Com telekomunikačné služby 15,68 €
6032/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. výmena vodomeru 70,08 €
6031/12 Betonárka Nadlice, s.r.o. stavebný materiál 175,85 €
6030/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,44 €
6029/12 IKAR, a.s. knihy 93,80 €
6028/12 IVES Košice služby STP APV 83,65 €
6027/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu 662,47 €
6026/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 756 €
6025/12 EKO HUNKA, s.r.o. odhŕňanie snehu 36 €
6024/12 Betonárka Nadlice, s.r.o. materiál 43,39 €
6023/12 Slovak Telekom, a.s. telefón + internet 60,42 €
6022/12 Slovak Telekom, a.s. telefón 16,79 €
6021/12 NEPA Slovakia, s.r.o. 51,16 €
6020/12 Kováčik, s.r.o. kontrola hp + kúpa hp 120,74 €
6019/12 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dane 57,60 €
6018/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,75 €
6017/12 Palimpex, s.r.o uhlie 1287,43 €
6016/12 Slovak Telekom, a.s. telefón + internet 59,50 €
6015/12 Slovak Telekom, a.s. telefón 15,59 €
6014/12 BORINA EKOS, s.r.o. zneškodnenie odpadu 495,92 €
6013/12 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja prenájom pozemku 49,79 €
6012/12 EKO HUNKA, s.r.o. odvoz odpadu 604,80 €
6011/12 OTTO Office, s.r.o. kancelárske potreby 3,83 €
6010/12 Mesto Partizánske stavebná činnosť 118,23 €
6009/12 SOZA licencia na verejné prehrávanie hudobných diel 14,28 €
6008/12 OTTO Office, s.r.o. kancelárske potreby 109,15 €
6007/12 ZSE Energia, a.s. energia 1441,07 €
6006/12 ZSE Energia, a.s. energia 149,24 €
6005/12 ZSE Energia, a.s. energia 222,56 €
6004/12 ZSE Energia, a.s. energia 455,45 €
6003/12 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 988,52 €
6002/12 Orange Slovensko, a.s. telefón 62,44 €
6001/12 SOMI Trenčín, s.r.o. Upgrade softvéru + HOTLINE 90 €

2011

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Faktúra
6158/11 Betonárka nadlice, s.r.o. stavebný materiál 1119,52 €
6145/11 Palimpex s.r.o. uhlie 1257,44 €
6130/11 ZSE Energia, a.s. Elektrina 1596,47 €
6074/11 ZSE Energia, a.s. Elektrina 1571,22 €
6046/11 Obecný úrad Rajčany Lístky na divadelné predstavenie 78 €
6045/11 Drogéria - Zm. tovar - Marta Bezáková Drogéria 94,86 €
6044/11 Pavol Blaška Služby v oblasti BOZP a OPP 89,62 €
6043/11 Orange Slovensko, a.s. Telefón 57,06 €
6042/11 FEREX, s.r.o. Kontajnery 507 €
6041/11 T-Com Telefón 17,60 €
6040/11 Domov n.o. Partizánske Sociálne služby 161,51 €
6039/11 T-Com Telefón a internet 58,96 €
6038/11 EKO HUNKA, s.r.o. Smetné nádoby 756 €
6037/11 BORINA EKOS , s.r.o. Zneškodnenie odpadu 733,63 €
6036/11 Miroslav Rybanský - MR Piesok s dovoz 763,92 €
6035/11 IVES Košice Služby STP APV 83,65 €
6034/11 Orange Slovensko, a.s. Telefón 58,73 €
6033/11 Mgr. Marek Andrejovský - Grand Renovácia tonerovej kazety 20 €
6032/11 Výskumný ústav potravinársky Potravinové tabuľky 21,75 €
6031/11 IRIS - vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Materiálno spotrebné normy a receptúry pre školstvo 2011 27,90 €
6030/11 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 42 €
6029/11 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 169,96 €
6028/11 ZSE Energia, a.s. Elektrina OcÚ, KD, VO, PŽ, Cintorín 1335,04 €
6027/11 ZSE Energia, a.s. Elektrina MŠ a ZŠ 1031,74 €
6026/11 T-Com Telefón 18,44 €
6025/11 T-Com Telefón a internet 63,52 €
6024/11 OPTIMALsoft Update softvéru 50 €
6023/11 EKO HUNKA s.r.o. Smetné nádoby 604,80 €
6022/11 Domov p.o. Partizánske Sociálne služby 145,88 €
6021/11 Technické služby mesta Partizánske Odvoz separovaného odpadu 487,24 €
6020/11 BORINA EKOS s.r.o. Zneškodnenie odpadu 611,43 €
6019/11 Kováčik s.r.o. Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 59,11 €
6018/11 Orange Slovensko, a.s. Telefón 57,86 €
6017/11 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu 14,28 €
6016/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky 797,44 €
6015/11 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Prenájom pozemku 49,79 €
6014/11 OTTO OFFICE (SK) s.r.o. Kancelárske potreby 72,74 €
6013/11 ZO Regionálne vzdel.centrum samosprávy Kniha 5,90 €
6012/11 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Elektrický sporák 800 €
6011/11 T-Com Telefón 14,39 €
6010/11 Mesto Partizánske Stavebná činnosť 172,33 €
6009/11 BORINA EKOS s.r.o. Zneškodnenie odpadu 633,40 €
6008/11 EKO HUNKA s.r.o. Smetné nádoby 604,80 €
6007/11 RECOS s.r.o. Materál 10,60 €
6006/11 Domov n.o. Partizánske Sociálne služby 161,51 €
6005/11 T-Com Telefón a internet 58,48 €
6004/11 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda 176,40 €
6003/11 Orange Slovensko, a.s. Telefón 58,79 €
6002/11 Pavol Blaška Služby v oblasti BOZP a OPP 86,92 €
6001/11 OPTIMALsoft Ročná licencia pre softvér MZDY AGENT 150 €