slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Cena Zmluva
2020/5 Galileo Corporation s.r.o. vytvorenie web. sídla
2020/4 Galileo Corporation s.r.o. spracovanie os. údajov
2020/3 Galileo Corporation s.r.o. prevádzka web. sídla
2020/2 MAGNA Energia,a.s. dodávka elektriky
2020/1 Slovak Telkom,a.s. dodatok
2019/20 Slovak Telkom,a.s. kúpna zmluva
2019/19 UPSVaR PE pomoc v hmotnej núdzi
2019/18 UPSVaR PE pomoc v hmotnej núdzi
2019/17 Centrum sociálnych služieb PE dodatok č.6
2019/16 Agroeduka o.z. zmluva o dielo
2019/15 Lindstrom prenájom rohoží
2019/14 Fructop,s.r.o. ovocie
2019/13 NN Tatry Sympatia dds
2019/12 Mária Bezáková dodatok č.1
2019/11 Mária Bezáková nájom
2019/10 Mgr. Dušan Dúbravický dodatok č.1
2019/9 biomarina-biowaste s.r.o. odber oleja
2019/8 Ing. Jozef Adamkovič audit
2019/7 Harceg Ľubomír odpredaj pozemkov
2019/6 TJ Družstevník Nadlice dotácia
2019/5 EKO HUNKA s.r.o. dodatok
2019/4 Construction, s.r.o. prenájom nebytových priestorov
2019/3 Centrum sociálnych služieb Partizánske sociálne služby
2019/2 TSMP, spol. s.r.o. zmluva o dielo
2019/1 NATUR-PACK, a.s. dodatok č.2
2018/20 Mgr. Dušan Dúbravický zmluva o dielo
2018/19 Slovak Telekom a.s. Užívanie nehnuteľnosti
2018/18 Jozef Chrenko predaj pozemku
2018/17 Vlastimil Ďatelinka predaj pozemku
2018/16 WEBRA SYSTEM s.r.o. prenájom
2018/15 MAGNA ENERGIA a.s. dodatok č.2
2018/14 MAGNA ENERGIA a.s. dodatok č.1
2018/13 Centrum sociálnych služieb poskytnutie soc. služby
2018/12 WEBRA SYSTEM s.r.o. prenájom
2018/11 Remek s.r.o. spracovanie os.údajov
2018/10 osobnyudaj.sk, s.r.o. spracovanie os.údajov
2018/9 Natur-pack, a.s. nakladanie s odpadmi
2018/8 MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny
2018/7 KOMENSKY s.r.o. spracovanie os.údajov
2018/6 Pavol Blaška spracovanie os.údajov
2018/5 Ing. Jozef Adamkovič audítorske služby
2018/4 Polakovič & Syn s.r.o. pešia zóna
2018/3 Mesto Bánovce nad Bebravou záujmové vzdelávanie
2018/2 TJ Družstevník Nadlice dotácia
2018/1 Rímskokatolícka Cirkev,Farnosť Nadlice dotácia
2017/27 Ján Rosa kúpna zmluva
2017/26 Orange Slovensko, a.s. telefón
2017/25 Slovak Telekom,a.s. tel+int MŠ
2017/24 Technické služby mesta Partizánske zmluva o dielo
2017/23 ÚPSVaR Partizánske Pomoc v hmotnej núdzi
2017/22 Mesto Bánovce nad Bebravou záujmové vzdelávanie
2017/21 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. kúpna zmluva
2017/20 Lindström, s.r.o. servisný prenájom rohoží
2017/19 ÚPSVaR Partizánske pomoc v hmotnej núdzi
2017/18 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. zmluva o spracovani os.údajov
2017/17 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. služby
2017/16 Mesto Bánovce nad Bebravou + ALTRAK , spol s.r.o. dohoda
2017/15 Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve
2017/14 Ing. Marián Sahul STAVEKO zmluva o dielo
2017/13 DOSA Slovakia, s.r.o. zmluva o dielo
2017/12 Ing. Jozef Adamkovič auditórske služby
2017/11 Remek, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb
2017/10 Doprastav, a.s. zmluva o dielo
2017/09 Altrak, spol. s.r.o. mandátna zmluva
2017/08 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nadlice. dotácia 500,00€
2017/07 Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o. zmluva o dielo
2017/06 Centrum sociálnych služieb poskytovanie sociálnej služby
2017/05 ÚPSVaR Partizánske podpora zamestnávania UoZ
2017/04 Západoslovenská distribučná a.s. zmluva o pripojeni
2017/03 BORINA EKOS s.r.o. odber odpadu
2017/02 ELMIK Vráble s.r.o. rozhlas
2017/01 TJ Nadlice dotácia
2016/24 Doprastav,a.s. Úprava MK v obci
2016/23 ÚPSVAR Partizánske Dohoda o poskytovaní príspevku
2016/22 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
2016/21 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/20 PZ Agačina dotácia 500,00€
2016/19 NATUR-PACK, a.s. odpady
2016/18 TOP GAME GROUP, s.r.o. darovacia zmluva 300,00€
2016/17 Obec Nadlice darovacia zmluva 955,00€
2016/16 TJ Družstevník Nadlice dotácia 3300,00€
2016/15 Dôvera zdravotná poiťovňa, a.s. elektronické služby
2016/14 Construction, s.r.o. prenájom nebytových priestorov
2016/13 Slovgram autorské práva
2016/12 Rim.-kat. cirkev, Farnosť Nadlice dotácia 500,00€
2016/11 Jednota dôchodcov Slovenska dotácia 170,00€
2016/10 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/9 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/8 Centrum sociálnych služieb poskytovanie sociálnej služby
2016/7 SOFROSYNE zmluva o dielo
2016/6 Dôstojnosť Horné Štitáre sociálna služba
2016/5 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/4 Správa ciest Trenč. samosprávneho kraja nájom pozemku
2016/3 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/2 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo
2016/1 NATUR-PACK, a.s. zmluva o budúcej zmluve
2015/11 AXA Polakovič Juraj rekonštrukcia komunikácie
2015/10 ÚPSVAR PE dohoda
2015/09 JA-BL-KO ct, s.r.o. zmluva o dielo 250€
2015/08 VÚB
D/15/09 Hokejový klub Nadlice dotácia 400€
D/15/08 Jednota dôchodcov Slovenska dotácia 170€
D/15/07 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nadlice dotácia 500€
D/15/06 Dychová hudba Nadličanka dotácia 1000€
D/15/05 PZ Agačina dotácia 200€
D/15/02 Červený kríž dotácia 170€
Ing. Jozef Adamkovič audítorske služby
Construction, s.r.o. prenájom nebytových priestorov
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch nájom pozemkov
MVL Štefánek, s.r.o. zhotovenie dokumentácie
AE Group, s,r,o, mandátna zmluva
Silový klub Nadlice dotácia 350,00€
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nadlice kúpa pozemku
NZ/15/01 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nadlice prenájom pozemku
Doh/15/01 ÚPSVaR Partizánske podpora vytvárania pracovných miest
15/22 Pavol Blaška ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
D/15/03 Slovenský orol dotácia 240,00€
D/15/01 TJ Družstevník Nadlice dotácia 3330,00€
Dod/14/01 VÚB dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere
Doh/14/03 ÚPSVaR Partizánske dohoda
Doh/14/02 ÚPSVaR Partizánske dohoda
Jednota dôchodcov Slovenska dotácia 170,00€
PZ Agačina dotácia 200,00€
Hokejový klub Nadlice dotácia 400,00€
Dychová hudba Nadličanka dotácia 500,00€
Ing. Bohuslav Fulek odpredaj pozemku 27,00€
Marián Dubravický strecha na MŠ 3 760,00€
AXA Polakovič Juraj chodník 16 693,00€
MONTGAS kanalizácia 42 150,00€
ÚPSVaR PE
Environmentálny fond dotácia kanalizácia II. etapa 40 000,00€
Katarína Vlnková odpredaj pozemku 1078,00€
COOP Jednota Topoľčany, s.d. kúpa pozemku 1637,50€

UPSVaR PE dohoda o aktivačnej činnosti
D/4/14
Slovenský orol dotácia 240,00€
D/3/14 Červený kríž dotácia 170,00€
D/1/14 TJ Drustevník Nadlice dotácia 3330,00€
MVE Nadlice, s.r.o. odpredaj pozemku 920,00€
Ľuboš Geleta odpredaj pozemku 714,00€
Pavol Blaška Poskytovanie BOZP a požiarnej ochrany 120,00€/štvrťrok
D/8/13 Dychová hudba Nadličanka Dotácia 500,00€
D/7/13 Hokejový klub Nadlice Dotácia 430,00€
D/6/13 PZ Agačina. Dotácia 300,00€
Dod/1233/12 VÚB a.s. dodatok ku kontokorentnému úveru
2/14 Revenge a.s. zber a zhodnotenie odpadu
1/14 TKD Group, s.r.o. prenájom nebytových priestorov
6/13 BORINA EKOS, s.r.o. poskytovanie služieb
5/13 Rímsko-katolícky farský úrad Dotácia 600,00€
13/09/50j/NS/5 ÚPSVAR PE Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
D4/13 Červený kríž Dotácia 170,00€
D3/13 Slovenský orol Dotácia 240,00€
D2/13 TJ Nadlice Dotácia 3330,00€
D1/13 Jednota dôchodcov Slovenska Dotácia 150,00€
2/13/HN Jozef Matejčík Dohoda o výkone menších prác pre obec
113/04_Dod Technické služby mesta Partizánske Dodatok k zmluve o dielo
D5/12 Hokejový klub Dotácia 200,00€
D4/12 Slovenský orol Dotácia 170,00€
D2/12 Červený kríž Dotácia 240,00€
4/13 Mesto Partizánske Zmluva o dielo
3/13 Všeobecná úverová banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blakozmenke č. 2264/2012/D
2/13 Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1233/2012/UZ
1/13/HN Ján Kráľ Dohoda o výkone menších prác pre obec
D1/12 Mgr. Anna Paulovičová Darovacia zmluva o poskytnutí peňažného daru 424,38€
7/12 Dychová hudba Nadličanka Zmluva o poskytnutí dotácie 800,00€
6/12 TJ Nadlice Zmluva o poskytnutí dotácie 3330,00€
5/12 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Partizánske Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
4/12 Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o. Odvoz separovaného odpadu
3/12 Zuzana Šmatláková Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2012
2/12 Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1369/2011/UZ
1/12 Všeobecná úverová banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2128/2011/D
2/11/HN Ján Kráľ Dohoda o podmienkach vykonávania menších služieb pre obec
1/11/HN Jana Magdolenová Dohoda o podmienkach vykonávania menších služieb pre obec
2/11 Construction, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 130,00€ / mes.
1/11 Marián Tomka Prenájom nebytových priestorov 30,00€ / mes.